Магазин в Добрич:

ул. „25-ти септември“ 23

тел. 0896 149635

тел. 088 892 1711
e-mail: office@bgstyle.bg